1. اكولوژي (بوم شناسي) را تعريف كنيد؟
 2. اكوسيستم را تعريف كنيد؟مثال بزنید.
 3. زنجیره غذایی را تعریف کرده و مثال بزنید؟ شبكه غذايي را تعريف كنيد؟
 4. چرا نمي توان خورشيد را در زنجيرة غذايي قرار داد؟
 5. هرم انرژي را تعريف كنيد؟
 6. چرا در يك زنجيرة غذايي تمام انرژي نهفته در گياه سبز به آخرين مصرف كننده نمي رسد؟
 7. از راههاي اتلاف انرژي در موجودات مصرف كننده دو مورد را بنويسيد؟
 8. به چه علت سير انرژي در طبيعت به صورت هرمي است.
 9. سالانه چه میزان از انرژی نور  خورشید صرف ماده سازی در گیاه می شود؟
 10. چرا هرم انرژي ، هرم ماده نيز به شمار مي رود؟
 11. هرم تعداد را تعریف کنید.
 12. فرايند پوسيدگي را تعريف كنيد؟
 13. سه گروه از عوامل مهم كه در پوسيدگي نقش دارند را نام ببريد؟
 14. آنزیمهای موجود در بدن جاندار چه نقشی در فرایند پوسیدگی جسد ان جاندار دارند؟
 15. نقش جانوران مردارخوار در فرایند پوسیدگی را توضیح دهید.
 16. به چه موجوداتی تجزیه کننده گفته می شود؟مثال بزنید.
 17. تجزيه كنندگان چگونه با عث پوسيدگي مي شوند؟
 18. نحوه تغذیه میکربها از ماده موجود در بدن جانداران مرده چگونه است؟
 19. در فرایند پوسیدگی بدن انسان کدام بخش ها سریعتر و کدام بخشها دیرتر تجزیه می شوند؟
 20. علت توليد گرما  و بوي بد در محل پوسيدگي را بنويسيد؟
 21. شرايط لازم براي پوسيدگي را نام برده و يكي از موارد اهميت پوسيدگي را نيز بنويسيد؟
 22. مومیایی شدن را توضیح دهید؟
 23. در روش موميايي شدن چرا در جسد پوسيدگي رخ نمي دهد؟
 24. معمولا براي دوام بيشتر چوب رطوبت انرا مي گيرند اين كار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسيدگي مي شود؟
 25. سرعت رشد میکربها در محیطهای گرم نسبت به محیط های سرد چگونه است؟
 26. چرا پوسیدگی در گرما سریعتر صورت می گیرد؟
 27. سرما چه اثری بر پوسیدگی دارد؟
 28. علت سالم ماندن اجساد ماموتهایی که هزاران سال قبل در یخ های قطبی باقی مانده اند چیست؟
 29. تنفس بی هوازی را تعریف کنید. نتیجه تنفس بی هوازی تولید چه ماده ای است؟
 30. اثراسید بر تجزیه و پوسیدگی چیست؟
 31. چرا در غیاب اکسیژن پوسیدگی به طور کامل انجام نمی شود‍؟
 32. تورب در چه شرایطی به وجود می آید؟
 33. برای ترکیبات شیمیایی که باعث مرگ تجزیه کنندگان می شوند مثال بزنید.
 34. علت سالم ماندن اجساد ببرهای دندان شمشیری در گودال های قیر در کالیفرنیا چیست؟
 35. چرا نمونه هايي مثل مار و عقرب را در الكل نگهداري مي كنند؟ توضيح دهيد.
 36. چگونه می توان موجب پوسیدگی شد؟
 37. کود برگ چیست؟ چه استفاده ای دارد؟
 38. از چه ترکیباتی می توان در تهیه کود برگ استفاده کرد؟
 39. شرایط لازم برای تهیه کود گیاهی چیست؟
 40. علت استفاده از آهک در تهیه کود گیاهی چیست؟
 41. اهمیت پوسیدگی در چیست؟
 42. اهمیت پوسیدگی در چرخه عناصر چیست؟
 43. دو مورد استفاده از پوسيدگي را بنويسيد؟
 44. برای زباله های تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر مثال بزنید؟
 45. چرا برخی از زباله ها تجزیه ناپذیرند؟
 46. نگهداری غذا به چه منظور صورت می گیرد؟
 47. نگهداری غذا چگونه انجام می شود؟
 48. یک مثال برای میکربی که باعث سمی شدن غذا می شود ذکر کنید.
 49. چرا لازم است میکربهایی مانند سالمونلا را از بین ببریم؟
 50. چهار روش نگهداري غذا را فقط نام ببريد؟
 51. دمای بالا چه اثری بر میکرب دارد؟
 52. در صنایع کنسرو سازی مواد غذایی را چگونه اماده می کنند؟
 53. از راههاي نگهداري غذا انجماد را تعريف كنيد؟
 54. انجماد چه اثری بر میکرب دارد؟
 55. چرا بايد غذاي يخ زده را بلا فاصله پس از ذوب شدن مصرف كرد؟
 56. در كداميك از روش هاي نگه داري غذا ميكروبها كشته نمي شوند؟
 57. خشک کردن ماده غذایی چگونه به نگهداری ماده غذایی کمک می کند؟
 58. براي جلوگيري از پوسيدگي انگور آن را به كشمش تبديل مي كنند، چگونه اين ار مانع فساد آن مي شود؟
 59. در كداميك از روش هاي نگه داري غذا ميكروبها غیر فعال مي شوند؟
 60. نقش ترکیبات شیمیایی در نگهداری ماده غذایی چیست؟
 61. روشهای مختلف نگهداری ماده غذای با  استفاده از ترکیبات شیمیایی را نام برده ومثال بزنید.
 62. چرا دودی کردن باعث حفظ ماده غذایی می شود؟
 63. نمك سود كردن چگونه از فاسد شدن غذا جلوگيري مي كند؟
 64. روش پرتو دهی چه اثری بر حفظ ماده غذایی دارد؟
 65. مشکل  روش پرتو دهی در نگهداری مواد غذایی چیست؟
 66. روشهای سترون کردن شیر را نام ببرید؟هر کدام را تضیح دهید.
 67. روش پاستوريزه كردن شير را شرح دهيد؟ ب- در پاستوريزه كردن كدام گروه از ميكروبها  از بين می روند؟
 68. ویژگی و عیب استفاده از روش دمای بالا برای سترون کردن شیر یست؟
 69. ویژگی و عیب استفاده از روش پاستوریزه کردن در سترون کردن شیر چیست؟
 70. کدام دانشمند برای اولین بار کاربرد روش گرم کردن را در از بین بردن میکرب های شیر مطرح کرد؟
 71. روش استفاده از کاربرد روش گرم کردن  در از بین بردن میکرب های شیر برای جلوگیری از ابتلا به  
 72. چه بیماری هایی رواج یافته است؟
 73. باکتری مولد سل بیشتر در چه غذای وجود دارد؟
 74. چرخه مواد در طبیعت را تعریف کنید.
 75. میزان دی اکسید کربن هوای اطراف ما چقدر است؟
 76. چرخه کربن را تعریف کنید.
 77. چرخه کربن را توضیح دهید.
 78. با رسم شکل چرخه کربن را نشان دهید.
 79. نیترات چیست؟گیاه چه استفاده ای از آن می کند؟
 80. باکتری ها و قارچ ها پروتئینهای بدن جاندارن را به چه ماده ای تبدیل می کنند؟
 81. به طور خلاصه بنويسيد چگونه نيترات موجود در خاك به پروتئين تبديل مي شود؟
 82. منا بع توليد آمونياك در طبيعت را بنويسيد؟
 83. کدام باکتریها خاک را برای رشد گیاهان مناسب می سازند؟
 84. کدام باکتریها نیترات خاک را کاهش می دهند؟
 85. چرخه نیتروژن را تعریف کنید.
 86. چرخه نیتروژن را توضیح دهید.
 87. در هر يك از تبديلات زير كدام گروه از باكتريها نقش دارند؟
 88. الف- تبديل آمونياك به نيترات                     ب- تبديل نيترات به نيتروژن هوا          
 89. ج- نیترات به آمونیاک                             د- نیتروژن هوا به پروتئینهای گیاهی
 90. نقش باكتريهاي شوره گذار در چرخة نيتروژن چيست؟
 91. باكتريهاي شوره زدا چه نقشي در چرخه نيتروژن دارند؟  
 92. باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن به چه صورتی زندگی می کنند؟
 93. باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن با ریشه چه گیاهانی به صورت همزیست زندگی می کنند؟
 94. چرا باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن سودمندند؟
 95. پروتئين هاي بدن جانداران پس از دفع يا مرگ طي چه مراحلي  به نيترات معدني تبديل مي شود؟
 96. باكتريهاي تثبيت كنندة نيتروژن كه در ريشة گياه نخود زندگي مي كنند چگونه باعث افزايش نيترات خاك مي شوند؟
 97. طرحی از چرخه اکسیژن رسم کنید.
 98. گازهای مهم هوا را به ترتیب میزان آنها در هوا نام ببرید.
 99. عوامل افزاینده و کاهنده دی اکسید کربن هوا را نام ببرید.
 100. افزایش دی اکسید کربن هوا از راه سوزاندن ترکیبات نفتی و ... چه عواقبی دارد؟
 101. چرا افزایش دی اکسید کربن هوا باعث گرم شدن کره زمین می شود؟
 102. علت گرم شدن هواي كرة زمين چيست؟عواقب خطرناك آن را توضيح دهيد؟
 103. انرژی نورانی که به گیاه می تابد چه سرنوشتی دارد؟
 104. بازده تبدیل انرژی در گیاهان را تعریف کنید.
 105. حداکثر بازده تبدیل انرژی در گیاهان چقدر است؟
 106. حداکثر بازده تبدیل انرژی برای گیاه گندم و نیشکر در بهترین شرایط چقدر است؟
 107. چه مقداراز انرژی نور خورشید در گیاه به صورت نشاسته و سایر ترکیبات ذخیره می شود؟
 108. چه مقداراز انرژی نور خورشید در گیاه به قند تبدیل می شود؟
 109. چه مقداراز انرژی نور خورشید در گیاه صرف تنفس گیاه می شود؟
 110. چه مقدار از انرژی موجود در نشاسته ای که در گیاهان وجود دارد در بافت های بدن گاو ذخیره می شود؟ چه مقدار صرف  
 111. تنفس می شود؟
 112. از نظر اقتصاد محیط زیست خوردن غذاهای گیاهی با صرفه تر است یا غذاهای جانوری؟چرا؟
 113. منظور از متراكم شدن مواد در زنجيرهاي غذايي چيست؟ مثال بزنيد؟
 114. نحوه تراکم ویتامین D در زنجیره غذایی در جگر ماهی  را توضیح دهید؟
 115. نحوه متراکم شدن سم ددت در زنجیره غذایی را توضیح دهید.
 116. دو ماده سمی که به مرور زمان در زنجیره غذایی متراکم می شوند را نام ببرید.
 117. زيستگاه را تعریف کنید؟برای آن مثال بزنید.
 118. چرا گفته می شود که بعضی از جانداران زندانی محیط زیست خود هستند؟مثال بزنید.
 119. چرا خزه ها فقط در محیط مرطوب رشد می کنند؟
 120. سه گروه جرنداران یک اکوسیستم را نام ببرید.
 121. گونه شاخص را تعریف کنید.مثال بزنید.
 122. کنام چیست؟
 123. چه عواملی باعث تغییر در زیستگاه می شود؟توضیح دهید.
 124. مفهوم جایگزین شدن یک جاندار در یک محیط چیست؟
 125. توالی را تعریف کنید و مثال بزنید.
 126. چرا درخت بلوط می تواند در پایان توالی جایگزین شود؟
 127. با ذكر مثال بنويسيد چگونه تغيير گياهان اكوسيستم موجب تغيير جانوران آن مي شود؟
 128. چه زمانی توالی به نقطه اوج خود می رسد؟ ویژگی این مرحله چیست؟
 129. چه عواملی باعث خارج شدن توالی از نقطه اوج خود می شود؟
 130. با ذکر مثال توضیح دهید چگونه ممکن است جانور خاصی از پیشرفت توالی جلوگیری کند؟
 131. تفاوت زیستگاه با محیط زیست چیست؟
 132. گونه غالب ، فراوان  و کمیاب را توضیح دهید.
 133. نمونه برداری چیست؟ چه استفاده ای دارد؟
 134. ­ چارچوب چیست و چه استفاده ای دارد؟
 135. جمعیت را تعریف کنید.
 136. گونه چیست؟ مثال بزنید.
 137. چه عواملی باعث تغییر اندازه جمعیت می شود؟
 138. عوامل اصلی موثر در تعداد افراد جمعيت كدامند؟ براي تنظيم جمعيت انساني كنترل كدام عامل راحت تر          
 139. است ؟
 140. علت افزایش رشد جمعیت در قرن 19 و 20 چه بوده است؟
 141. بنظر شما آيا در سال 2050 ميلادي تراكم جمعيت ايران تغيير مي كند؟ توضيح دهيد.
 142. میانگین نسبت رشد جمعیت مردم جهان در سال چند درصد است؟
 143. چه عاملی باعث کاهش میزان مرگ ومیر در سالهای اخیر نسبت به گذشته شده است؟
 144. چتد بیماری که در گذشته عامل مرگ و میر محسوب می شدند و امروزه کنترل شده اند نام ببرید؟
 145. تنها راه کاستن  از رشد سریع جمعیت چیست؟
 146. تراكم جمعيت راتعريف كنيد؟
 147. چنانچه تراكم جمعيت پرندگان يك جنگل 360 پرنده در هر كيلومتر مربع باشد و مساحت اين جنگل 1200 كيلومتر مربع باشد تعداد كل پرندگان اين جنگل چقدر است؟ با فرمول و محاسبه.
 148. برقراری توازن در طبیعت تا چه زمانی ادامه دارد؟
 149. چرا انسان اکوسیستمهای طبیعی راتغییر می دهد؟
 150. تراکم جمعیت را چگونه محاسبه می کنند؟
 151. پیدایش تغییرات در طبیعت از چه زمانی آغاز شد و سرعت گرفت؟
 152. چه عاملی باعث شد که سرعت ایجاد تغییرات در طبیعت افزایش یابد؟
 153. ایجاد تغییرات در طبیعت و اکوسیستم از چه کشورهایی اغاز شد؟
 154. چرا بسیاری از مردم کلمه بحران را در ارتباط با اسیب به طبیعت اغراق امیز می پندارند؟
 155. عوامل محدود کننده توانایی اکوسیستم در رفع نیازهای جانداران چیست؟
 156. عامل اصلی تعیین کننده اندازه جمعیت انسان وسایر جالنداران چیست؟
 157. منبع طبيعي چيست؟ مثال بزنید.
 158. انسان به چه منابع طبیعی متکی است؟
 159. انسان بر سر چه منابع طبیعی با سایر جانداران رقابت دارد؟
 160. توانایی محیط در خنثی سازی آلودگی ها را توضیح دهید؟
 161. نحوه الودگی آبها به وسیله انسان با استفاده از کودهای نیتروژن دار یا فسفات دار را توضیح دهید.
 162. وارد شدن تركيبات فسفردار يا نيتروژن دار به آب چگونه موجب مرگ آبزيان مي شود؟
 163. چه عواملی در قرنهای اخیر باعث فزایش آلودگی طبیعت شده است؟
 164. دو مورد از عوامل موثر در فرسايش خاك را بنويسيد؟
 165. علت اصلی کمبود آب در کشور ما چیست؟
 166. آب مورد نیاز در بیشتر شهرهای ما از چه طزیقی به دست می آید؟
 167. عامل اصلی فعال ماندن و بقای صنایع ...... است.
 168. چرا در آینده نزدیک باید منتظر بحران انرژی بود؟
 169. از جمله مواردي كه زندگي بشر امروز را تهديد مي كند 3 مورد را بنويسيد؟

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت 18:32  توسط خودم  |